You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Вкладка «Деталізація по чеку»
У вкладці можна отримати розгорнуту інформацію за номером чека в певний день.

Детально по колонках в таблиці:
• № чека - в полі зображується номер чека, виданого системою на момент реєстрації відвідувача в черзі, номер чека може дублюватися так як за відвідувачем може бути зареєстровано кілька послуг.
• Подія - в полі зображується подія, яка сталася з відвідувачем, в певний інтервал часу протягом усього циклу життя чека. Нижче наведено перелік зображуваних подій:

 • Чи не вдалося ідентифікувати подію
 • Реєстрація на точці реєстрації
 • Реєстрація додаткової послуги на точці реєстрації
 • Реєстрація у оператора
 • Активація відкладеного на час
 • Активація віддаленого на час
 • Послуга дезактивовано через паралельне обслуговування
 • Послуга активована через завершення паралельного обслуговування
 • Викликано до оператора
 • Розпочато обслуговування
 • Завершено обслуговування
 • Відкладено
 • Відкладено на час
 • Вилучена послуга
 • Вилучення клієнта
 • Додано послугу
 • Розпочато обслуговування додаткової послуги
 • Направлено на обслуговування на інше робоче місце
 • Направлено на обслуговування до іншого оператора
 • Повернуто на колишнє робоче місце
 • Повернуто до попереднього оператора
 • Повторний виклик до оператора
 • Викликано до оператора з відкладених
 • Реєстрація нового клієнта на робочому місці адміністратора
 • Реєстрація додаткової послуги на робочому місці адміністратора
 • Вилучена послуга на робочому місці адміністратора
 • Вилучений клієнт на робочому місці адміністратора
 • Зміна даних по клієнту і тип клієнта на робочому місці адміністратора
 • Послуга змінена стороннім співробітником (НЕ оператором)
 • Не визначено стан

Час події - в полі вказано час події
• Послуга - в полі вказано назву послуги, яка була обрана відвідувачем на момент реєстрації, або в результаті зміни послуги оператором, або адміністратором системи.
• Робоче місце - назва робочого місця, на якому відбулася подія.
• Співробітник - ПІБ оператора який зробив зміну події.
• Пере направлено до робочого місця - в даному полі зображено назву робочого місця, на яке зроблено пере направлення, поле заповнене на момент фактичного пере направлення, тобто дана подія остання на момент аналізу стану чека
• Пере направлено до оператора - в даному полі зображено ПІБ оператора, до якого зроблено пере направлення, поле заповнене на момент фактичного пере направлення, тобто дана подія є останньою на момент аналізу стану чека
• Пере направлено з послугою - в даному полі зображено назву послуги, з якої зроблено пере направлення, поле заповнене на момент фактичного пере направлення, тобто дана подія останнім на момент аналізу стану чека.

 • No labels