Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Налаштування робочого місця - набір параметрів модуля робочого місця оператора. Знаходиться в розділі «Налаштування»-«Налаштування робочого місця».


Перейшовши в розділ, необхідно обрати сервісний центр для якого буде проводиться налаштування параметрів і натиснути кнопку «Редагувати».
Після цього відкриється вікно налаштування параметрів робочого місця яке складається з таких елементів.


Панель оператора

Використовується для налаштування зображення кнопок в клієнтському модулі. Дана можливість може знадобиться якщо поточний функціонал модуля надлишковий або недостатньо функціональний.
Щоб ввімкнути або вимкнути кнопки, необхідно клацнути по ним.Вимкнені кнопки не зафарбовані
Реєстрація клієнта на робочому місці
Перенаправлення клієнта до іншого співробітника
Перенаправлення клієнта до іншого робочого місця
Повторний виклик клієнта з черги
Видалити клієнта
Відкласти надання послуг на час
Додати послугу
Видалити послугу
Початок/Завершення перерви
показує стан коли кнопка відключена (не використовується)
показує включений стан кнопки.


Кнопки які завжди присутні
вхід / вихід
Виклик клієнта з черги
Старт / Стоп обслуговування


Взаємозалежні кнопки (завжди в однаковому стані):
Відкласти надання послуги
Викликати послугу зі списку


ОпціїПоле «Ідентифікація» Використовується системою для ідентифікації номера робочого місця оператора. Доступно два варіанти ідентифікації - за ИП-адресою або по імені ПК. Зв'язок номера робочого місця і ИП-адреси або імені ПК задається при конфігуруванні сервісного центру.
Поле «Автозапуск»Автоматичний старт обслуговування клієнта після виклику оператором
Поле «Показувати інформацію» При необхідності виводить додаткову інформацію про клієнта якщо вона задана. Наприклад категорія клієнта або будь-яка інша отримана інформація.
Поле «Показувати Повідомлення»Виводить допоміжні повідомлення оператору при перевищенні обмежень обслуговування.
Поле «Повторний виклик клієнта з видаленням»При увімкнені цієї функції, після виклику клієнта і до початку роботи з ним, на головному інформаційному табло буде виводитись повідомлення з інформацією про чек і місце його обслуговування, можна задати кількість повторень і їх інтервал.Після використання всіх повторень, і якщо робота з клієнтом «чек» не почалась, він буде видалений із черги.


Норми часу

Встановлює тимчасові рамки, після спливу яких, при включеному прапорі «Показувати повідомлення», оператору будуть виводитися відповідні повідомлення.


Поле «Початок відпрацювання»Задає інтервал часу до початку відпрацювання послуги після виклику клієнта до оператора. Поле «Час бездіяльності оператора»Інтервал часу на виклик чергового клієнта з черги. Формат часу для настройки - 00:00


Налаштування відображення повідомлень

Поле «Час тривалості виведення повідомлень » задає тривалість відображення повідомлення до того як воно буде приховано.«Інтервал виведення повідомлень» період часу між зображенням повідомлень.
.

  • No labels