Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Реєстрації

В данному розділі ви маете можливість прослуховувати аудіо записи створені під час обслуговування клієнта за допомогою Модуль оператора або програми ClerkWork.
Існує можливість вивантаження записів в форматі .webm та формування списку записів за період.
Для активації функції запису необхідно звести відповідний прапорець в розділі Налаштування робочого місця.

Image Modified

Image Modified