Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Реєстрації - Розділ дозволяє прослуховувати аудіозаписи створені під час обслуговування клієнта.