Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Механізм перегляду поточного стану роботи і завантаження організації, сервісних центрів і персоналу.

Так само підрозділ дозволяє редагувати реєстрації відвідувачів, проводити реєстрацію відвідувачів в черзі.

Загальна інформація про сервісні центри


Генератор посилань для графіків

Генератор посилань призначений для отримання url посилань, які можу вбудовується в сайт клієнта.


Вікно генератора посилань складається з наступних спливаючих списків:

 • За тиждень - графік будується за тиждень від поточного дня і до початку поточного тижня.
 • За день - графік будується за день з погодинною розбивкою.
 • За зараз - графік будується на момент запиту, не маючи на шкалі часу.Графік за тиждень


Графік за день


Графік за зараз
• Середній час очікування - середній час очікування відвідувачів в черзі.
• Середній час обслуговування - середній час обслуговування відвідувачів.
• Клієнтів обслуговано - кількість відвідувачів які були обслужені.
• Кількість операторів - кількість операторів, що знаходилося в мережі.
• Клієнтів обслуговується або очікують «спарений» - за аналогією• Всі сервісні центри - на графіку будуть з'являться всі сервісні центри, які створені і активні в організації.
Обраний сервісний центр - на графіку зображається тільки обраний сервісний центр.

Панель Налаштувань


На панелі доступні наступні елементи:
• Час оновлення – у спливаючому списку вибирається час поновлення даних таблиці, доступні інтервали 10, 20, 30, 40, 50, 60.
• Норма часу - в полі вказується час, по досягненню якого сервісний центр буде підсвічений червоним кольором.
• Попереджати за - в полі вказується час, по досягненню якого сервісний центр буде підсвічений пісочним кольором.
• Час останнього оновлення - в полі вказується час останнього оновлення даних в таблиці сервісних центрів.

Список сервісних центрівУгруповання сервісних центрів складається з 2 рівнів,
• Перший рівень «Підрозділ» - на даному рівень відбувається угруповання по структурних підрозділів сервісних центрів.
• Другий рівень «Розташування» - на даному рівні відбувається угруповання сервісних центрів по розташуванням адресам.
Таблиця сервісних центрів


У таблиці сервісних центрів зображується згрупована структура доступних сервісних центрів. Також, рядок сервісного центру може фарбуватися в наступні кольори жовтий (пісочний) - якщо середнє значення часу очікування послуги перевищить значення, вказане в панелі управління в полі «Попереджати за», в червоний колір - якщо максимальне значення часу очікування послуги перевищить значення, вказане в панелі управлінні в полі «Норма часу». У таблиці присутні наступні поля:
• ID - унікальний ідентифікатор сервісного центру, в рамках поточної організації.
• Назва - назва сервісного центру, яка використовується для явної ідентифікації центру. Вказане значення може використовуватися на чеку, на графіках, а також в інших розділах налаштуваннях організації.
• Група «Кількість очікують у черзі» - в розділі згруповані поля, які зображають кількісне значення клієнтів і послуг, які очікують виклику.
Послуги - кількісний показник послуг, які очікую виклику оператором, дане значення може різниться від поля «Клієнти» так як за одним клієнтом може бути зафіксовано кілька послуг
Клієнтів - кількісний показник клієнтів (чеків), які очікую свого виклику, дане поле може різниться від поля «Послуги» так як за одним клієнтом може бути зафіксовано кілька послуг.
• Група «Обслуговано» - в розділі згруповані поля, які зображають кількісне значення клієнтів і послуг, обслужених в рамках поточного дня.
Послуги - кількісний показник послуг, які були надані оператором, дане значення може різниться від поля «Клієнти» так як за одним клієнтом може бути зафіксовано кілька послуг
o Клієнтів - кількісний показник клієнтів (чеків), які надані оператором, дане поле може різниться від поля «Послуги» так як за одним клієнтом може бути зафіксовано кілька послуг.
• % очікують понад норму - в поле зображений відсоток від усієї кількості очікують послуг, ліміт для даного поля виставляється в поточному розділі, на панелі управління в поле «норма часу».
• Група «Час обслуговування» - в розділі згруповані значення середнього і максимального часу обслуговування послуг
o Середнє - в полі виводиться середній час обслуговування послуги в рамках поточного дня.
o Максимальна - в полі виводиться максимальний час обслуговування послуги в рамках поточного дня.
• Група «Робочі місця» - в розділі згрупована довідкова інформація по активні, які не активним і загальної кількості робочих місць в сервісному центрі.
o У мережі - в полі вказується кількість підключених «online» робочих місць в сервісному центрі
o Не в мережі - в полі вказується кількість неактивних «offline» робочих місць в сервісному центрі.
o Загальна - в полі вказано сумарно кількість створених робочих місць в сервісному центрі.
• Олівець - після натискання на значку буде проведений перехід в детальну інформацію про стан черги в сервісному центрі.
Детальна інформація по сервісному центру
Необхідно натиснути «олівець» переглянути.
Так на сторінці детальної інформації станом черги в сервісному центрі, також можна проводити маніпуляції з клієнтами і послугами, які очікують виклику (видалити, пере направити, додати послугу, змінити послугу, відредагувати), отримати інформацію про обслужених клієнтів (коротку і вичерпну інформацію).


Інформаційно навігаційна панельНа панелі розміщена кнопка виходу (кнопка «Назад») з детального перегляду сервісного центру, а також продубльовано інформацію, виставлена в попередньому розділі, надана інформація не може бути відредаговано на даній сторінці.

Керуюча панель


На даній панелі можна отримати загальну інформацію за номером чека, а також провести реєстрацію нового клієнта в черзі з типом реєстрації від адміністратора
Інформація про чек
В полі «№ чека» може бути вказана тільки цифра, після натискання на кнопку «Інформація» з'явиться вікно зі статусом за даним номером. Розглянемо два варіант надаються системою.
1 Відвідувач (чек) знаходиться в стані очікування виклику
В даному вікні надана наступна інформація:
• № чека - в шапці вікна зображений номер зазначеного чека
• Час очікування - теоретичний час очікування базується на часі надання послуг, і кількістю клієнтів в черзі.
• Робочі місця - через кому перераховані, робочі місця, які можуть обслужити дану послугу.
• Кількість активних робочих місць - кількість активних робочих місць, які можуть обслужити дану послугу.
2 Відвідувач (чек) знаходиться в стані який відрізняється від очікування виклику
В даному вікні надана наступна інформація:
• № чека - в шапці вікна зображений номер зазначеного чека
• Стан - поточний стан клієнта, може приймати значення
o Чекає виклику - клієнт був зареєстрований і очікує виклику оператором.
o Викликаний до оператора - клієнт був викликаний оператором, але обслуговування не розпочато.
o дезактивовано - даний статус призначається на послуги в разі якщо у відвідувача кілька послуг і одна з них була викликана
o Обслуговується - оператор почав обслуговувати клієнта.
o Відкладений до події - оператор відклав клієнта до в особистий ящик, але максимум до завершення дня.
o Відкладений на час - оператор відклав клієнта на певний проміжок часу, після чого клієнт з'являється в черзі.
o Вилучений на час - у разі якщо в системі присутня система лояльності до відвідувачів, то після видалення послуги клієнта, послуга буде видалена на час.
o Чи очікує активації - послуга зареєстрована за попередньою реєстрацією і буде активована в зазначений час.
o Завершено - послуга була надана оператором, обслужена.
o Вилучено - послуга або клієнт був видалений.
Зареєструвати клієнта
Кнопка «Зареєструвати клієнта» дозволяє від імені адміністратора зареєструвати відвідувача в черзі. Натиснувши на кнопку відкриється вікно реєстрації користувача, в якому необхідно вказати дані для реєстрації


Список послуг - в списку вибирається послуга, яку з якої необхідно зареєструвати відвідувача, обов'язковий параметр.

Список категорій клієнтів - в списку вибирається категорія клієнта, яка відповідає зареєстрованому відвідувачу, обов'язковий параметр.
Вибрати потрібну мову - зі списку вибирається один з доступних мов, цю мову відповідає мові, з яким звернувся відвідувач, згідно обраної мови буде отримає локалізований чек, параметр обов'язковий
Ім'я клієнта - в полі вказується ПІБ відвідувача, інформація зобразиться в модулі оператора, параметр не обов'язковий.
Телефон - контактний телефон відвідувача, інформація зобразиться в модулі оператора, параметр не обов'язковий.
Email - контактну електронну поштову скриньку користувача, інформація зобразиться в модулі оператора, параметр не обов'язковий.
Додаткова інформація - на полі вказується інформація, яка стосується особливостей при реєстрації клієнта, інформація зобразиться в модулі оператора, параметр не обов'язковий.

Після підтвердження реєстрації з'явиться вікно з пропозицією надрукувати чек, для друку чека рекомендується використовувати чековий принтер.

Панель вкладок

Область представлена рядком вкладок, які допоможуть переглянути той чи інший аспект про стан черги, а також про обслужених відвідувачів.

Вкладка Поточна черга

Інформація в даній вкладці дозволяє оцінити стан черги, а також інформацію про завантаженість сервісного центру. Кольорове підсвічування наочно дозволяє оцінити статут по послугах:
• Зелений колір - послуга знаходиться в стані обслуговування
• Червоний колір - ліміт часу очікування перевищено, значення ліміту виставляється на сторінці «загальна інформація про сервісні центри» поле «норма часу».
• Жовтий колір - ліміт часу очікування послуги наблизився до ліміту попередження про перевищення часу очікування значення ліміту виставляється на сторінці «загальна інформація про сервісні центри» поле «попереджати за».
• Синій колір - послуга була відкладена оператором в персональний ящик


Детально по колонкам в таблиці:

• № чека - в поле зображується номер чека, виданого системою на момент реєстрації відвідувача в черзі, номер чека може дублюватися так як за відвідувачем може зареєстровано кілька послуг.
• Група - в поле вказана група, за якою закріплена послуга, при наведенні на групу можна переглянути всю структуру груп.
• Послуга - в поле вказано назву послуги, яка була обрана відвідувачем на момент реєстрації.

Стан - поточний стан послуги. може приймати один із станів

 • очікує виклику - стан показує, що клієнт був зареєстрований в системі управління чергою та очікує виклику оператором. Також якщо оператор пере направив клієнта зі свого робочого місця до іншого робочого місця.
 • викликаний до оператора - стан показує, що оператор викликав клієнта, але не почав його обслуговувати (тобто не натиснув кнопку «Старт»).
 • обслуговується - стан показує що оператор почав обслуговувати клієнта.
 • відкладено до події - стан показує, що, оператор перемістив клієнта в «ящик відкладених завдань».
 • видалено на час - стан показує, що, оператор видалив клієнта з черги.
 • відкладено на час - стан показує, що, оператор переніс обслуговування клієнта на час.
 • оператор очікує клієнта - стан показує, що, оператор викликає клієнта з черги.
 • Час реєстрації - в стовпці зображується: час реєстрації клієнта в системі управління чергою.
 • Час зміни - в стовпці зображується: час останньої зміни в завданні клієнта в системі управління чергою.
 • Час очікування - в стовпці зображується: час від останньої зміни до поточного часу.
 • Загальний час очікування - у полі виводиться сумарний час очікування, значення може відрізнятися від попереднього так як послуга може пройти ряд станів, які можуть сприяти збільшенню даного параметра.
 • Особисто до - в стовпці зображується: робоче місце до якого був пере направлений відвідувач, від робочого місця який першим почав обслуговувати клієнта.
 • Обслуговує - в стовпці зображується: робоче місце, на якому обслуговується клієнт.

• Оператор - в стовпці зображується ПІБ оператора який займався обслуговуванням клієнта.
• Група -в стовпці зображується інформацію про категорію клієнта якій належить відвідувач.
• Мова - в полі зображується мова, яку було обрано відвідувачем при реєстрації.

Вкладка Обслуговуються

У вкладці з'явиться список робочих місць сервісного центру їх стан, а також інформація про послуги, які вони обслуговують зараз.


Детально по стовпцях в таблиці:
• № - порядковий номер рядка.
• Робоче місце - назва робочого місце.
• Стан - поточний стан робочого місця.
• Оператор - ім'я оператора який авторизовані на робочому місці.
• № чека - номер чека який обслуговується або викликаний на робоче місце.
• Категорія клієнта - опис приналежності відвідувача категорії
• Послуга - назва послуги яку надає оператор.
• Початок обслуговування - час початку обслуговування відвідувача оператором.
• Час обслуговування - тривалість обслуговування відвідувача на поточний момент.

Вкладка Очікують

У вкладці надана інформація про відвідувачів, які очікують виклику, для даної таблиці підтримується аналогічне кольорове маркування, як і у вкладці «Поточна черга», за винятком станів обслуговування (зелений колір), відкладено (синій колір). Також надана можливість управління очікували відвідувачами і їх послугами.

Image RemovedImage Added
Записи в таблиці розділені на дві частини, перша частина являє інформацію про відвідувача, друга частина надає інформацію про обрані послуги
Детально по колонках в таблиці:
• № чека - номер чека який обслуговується або викликаний на робоче місце.
• Категорія клієнта - опис приналежності відвідувача категорії
• Послуга - назва послуги яку надає оператор.
• Група - в полі вказана група, за якою закріплена послуга
• Час реєстрації - в стовпці зображується: час реєстрації клієнта в системі управління чергою.
• Час очікування - в стовпці зображується: час від останньої зміни до поточного часу.
• Додатково - в полі вказується додаткова інформація, яка була вказана при реєстрації відвідувача.
Управління відвідувачем і послугами:
Блок кнопок управлінням відвідувача

Note
Кнопка  "Хрест" - додавання нової послуги до поточного відвідувача. При натисканні на екрані з'явиться вікно з переліком доступних послу


Note
Кнопка  "Олівець" - редагування інформації про відвідувача. При натисканні відкриється анкета редагування відвідувачаІм'я клієнта - в полі вказується ПІБ відвідувача, інформація зобразиться в модулі оператора, параметр не обов'язковий.
Телефон - контактний телефон відвідувача, інформація зобразиться в модулі оператора, параметр не обов'язковий.
Email - контактну електронну поштову скриньку користувача, інформація зобразиться в модулі оператора, параметр не обов'язковий.
Додаткова інформація - на полі вказується інформація, яка стосується особливостей при реєстрації клієнта, інформація зобразиться в модулі оператора, параметр не обов'язковий.
Список категорій клієнтів - в списку вибирається категорія клієнта, яка відповідає зареєстрованому відвідувачу, обов'язковий параметр.
Вибрати потрібну мову - зі списку вибирається один з доступних мов, ця мова відповідає мові, з якою звернувся відвідувач, згідно обраної мови буде отриманий чек, параметр обов'язковий.
Note
Кнопка  "Смітник" - видалення користувача зі всіма послугами з черги, після натискання відкриється вікно з пропозицією вказати причину видалення, поле заповнювати не обов'язковоБлок кнопок управління послугою.


Блок кнопок може відрізнятись, так як система може бути налаштована на прив'язку послуг як до оператора, так і до співробітника.
Значок двобічної стрілки - зміна послуги, після натискання кнопки відкриється вікно де можна буде змінити послугу для відвідувача.


Кнопка  "Людина" - перенаправлення послуги на оператора. При натисканні відкриється вікно з трьома вкладками вкладки перераховані з ліва на право:

 • перша вкладка надається вибір оператора за поточною послугою.
 • друга вкладка дозволяє змінити послугу і направити до оператора, стовпці «Співробітники» вибирається оператор, до якого необхідно перенаправити, в стовпці «список послуг» за обраним оператором зображується список послуг, які він може надати.
 • • третя вкладка дозволяє змінити послугу і направити до оператора, в стовпці «список послуг» вибирається послуга, а в стовпці «Співробітники» зображаються оператори, які можуть надати дану послугу.


  Кнопка  "Монітор" - перенаправлення послуги на робоче місце. При натисканні відкриється вікно з трьома вкладками вкладки перераховані з ліва на право:

  • перша вкладка надається вибір робочого місця за поточною послугою.
  • друга вкладка дозволяє змінити послугу і направити до робочого місця, в колонці «Робочі місця» вибирається робоче місце, до якого необхідно пере направити, в колонці «список послуг» за обраним робочого місця зображується список послуг, які він може надати.

Третя вкладка дозволяє змінити послугу і направити до робочого місця, в колонці «список послуг» вибирається послуга, а в колонці «Робочі місця» зображуються робочі місця, які можуть надати дану послугу.

Кнопка  "Смітник" - видалення послуги з черги, після натискання відкриється вікно з пропозицією вказати причину видалення, поле заповнювати не обов'язково. Якщо у відвідувача це єдина послуга, то після видалення послуги відвідувач також буде видалений.

Кнопка "Активація послуги" - дозволяе активувати запис завчастно із списку попередніх записів, відкладенних або тимчасово видаленних записів.

Вкладка Персонал


У вкладці надана інформація про операторів і їх зайнятості.

Детально по колонкам в таблиці:
• Оператор - ПІБ оператора який прив'язаний до поточного сервісного центру.
• Робоче місце - назва робочого місця, за яким знаходиться оператор
• Стан - стан в якому перебуває оператор.
• № чека - номер обслуговується чека.
• Початок роботи - час першої авторизації на робочому місці оператора за день
• Кінець роботи - час крайнього виходу оператора за день.
• Обслужив - кількість оброблених послуг.
• Видалив - кількість видалених послуг.
• Ефективність - теоретичний параметр, пов'язаний з часом обслуговування простою і обслуговування оператора.

Вкладка Поточний день

У вкладці надана інформація про обслужених і віддалених відвідувачів і їхніх послугах

Детально по колонках в таблиці:
• № чека - в полі зображується номер чека, виданого системою на момент реєстрації відвідувача в черзі, номер чека може дублюватися так як за відвідувачем може зареєстровано кілька послуг.
• Група - в полі вказана група, за якою закріплена послуга.
• Послуга - в полі вказано назву послуги, яка була надана оператором.
• Час реєстрації - в стовпці зображується: час реєстрації клієнта в системі управління чергою.
• Час очікування - в стовпці зображується: час від останньої зміни до поточного часу.
• Початок обслуговування - час початку обслуговування відвідувача.
• Кінець обслуговування - час завершення обслуговування відвідувача.
• Час обслуговування - час надання послуги оператором.
• Робоче місце - назва робочого місця, на якому було надано обслуговування або було проведено видалення.
• Оператор - ПІБ оператора який обслужив відвідувача, або видалив його.
• Причина - в полі вказується інформація про причини завершення роботи з відвідувачем (обслужено, видалено)

Вкладка Деталізація по чеку

У вкладці можна отримати розгорнуту інформацію за номером чека в певний день.

Детально по колонках в таблиці:

№ чека - в полі зображується номер чека, виданого системою на момент реєстрації відвідувача в черзі, номер чека може дублюватися так як за відвідувачем може бути зареєстровано кілька послуг.

Подія - в полі зображується подія, яка сталася з відвідувачем, в певний інтервал часу протягом усього циклу життя чека. Нижче наведено перелік зображуваних подій:

 • Чи не вдалося ідентифікувати подію
 • Реєстрація на точці реєстрації
 • Реєстрація додаткової послуги на точці реєстрації
 • Реєстрація у оператора
 • Активація відкладеного на час
 • Активація віддаленого на час
 • Послуга дезактивовано через паралельне обслуговування
 • Послуга активована через завершення паралельного обслуговування
 • Викликано до оператора
 • Розпочато обслуговування
 • Завершено обслуговування
 • Відкладено
 • Відкладено на час
 • Вилучена послуга
 • Вилучення клієнта
 • Додано послугу
 • Розпочато обслуговування додаткової послуги
 • Направлено на обслуговування на інше робоче місце
 • Направлено на обслуговування до іншого оператора
 • Повернуто на колишнє робоче місце
 • Повернуто до попереднього оператора
 • Повторний виклик до оператора
 • Викликано до оператора з відкладених
 • Реєстрація нового клієнта на робочому місці адміністратора
 • Реєстрація додаткової послуги на робочому місці адміністратора
 • Вилучена послуга на робочому місці адміністратора
 • Вилучений клієнт на робочому місці адміністратора
 • Зміна даних по клієнту і тип клієнта на робочому місці адміністратора
 • Послуга змінена стороннім співробітником (НЕ оператором)
 • Не визначено стан
 • Час події - в полі вказано час події
 • Послуга - в полі вказано назву послуги, яка була обрана відвідувачем на момент реєстрації, або в результаті зміни послуги оператором, або адміністратором системи.
 • Робоче місце - назва робочого місця, на якому відбулася подія.
 • Співробітник - ПІБ оператора який зробив зміну події.
 • Пере направлено до робочого місця - в даному полі зображено назву робочого місця, на яке зроблено пере направлення, поле заповнене на момент фактичного пере направлення, тобто дана подія остання на момент аналізу стану чека
 • Пере направлено до оператора - в даному полі зображено ПІБ оператора, до якого зроблено пере направлення, поле заповнене на момент фактичного пере направлення, тобто дана подія є останньою на момент аналізу стану чека
 •  Пере направлено з послугою - в даному полі зображено назву послуги, з якої зроблено пере направлення, поле заповнене на момент фактичного пере направлення, тобто дана подія останнім на момент аналізу стану чека.
Вкладка Архів записів попередньої реєстрації 

У цій вкладці детально зображена інформація по відпрацьованим "Попереднім реєстраціям" на поточний день. 

Опис колонок 

 • № Чеку - Номер чеку 
 • Ім'я - Ім'я вказане при реєстрації до черги 
 • Телефон - Телефон вказаний при реєстрації до черги 
 • Послуга - Назва послуги
 • Дата обслуговування - Дата обслуговування
 • Час обслуговування - Час обслуговування "Коли було завершене"
 • Дата Реєстрації - дата реєстрації до електронні черги через попередній запис
 • Оператор - Ім'я оператора який проводив обслуговування 
 • Робоче місце - Номер робочого місця за яким було проведено обслуговування
 • Поточний статус - Стан в якому перебуває запис "Завершено" "Видалено"
 • Причина - Опис кінцевого результату "Надана в повному обсязі" - при нормальному завершенні обслуговування "Клієнт пішов" - при видаленні попереднього записуНазад

Table of Contents