Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Менеджер реєстрації - в розділі є можливість зареєструвати клієнта в ручному режимі, також є список з вже створеними попередніми реєстраціями по датам, модливість редагування записів.
Налаштування - надає можливість коригувати налаштування попередньої реєстрації в окремих сервісних центрах.


Назад

Page Tree
rootРозділ «Попередня реєстрація»

Менеджер реєстрації